อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1020.22 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.14 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.8 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.83 KB