เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.06 KB
Adobe Acrobat Document Intention on Integrity in the Administration of Kuankoei Suttiwittaya School   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.97 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.11 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (ภาษาอังกฤษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.77 KB