ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: 105 หมู่ที่ 1 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 075-449022  โทรสาร 075-449296
e-mail : kuankaeysutti@gmail.com


ตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
https://goo.gl/maps/SGpUvnq7kLmB8KtMA