การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.04 KB