รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
105   ตำบลควนเกย  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
เบอร์โทรศัพท์ 075-449096,075449022 เบอร์แฟกส์ 075-449296
Email : kuankaeysutti@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :