กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคำคม ชาลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2