ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด 24 สิงหาคม 2563
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โรงเรียนควนเกยสุทธิวทยา เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด โดยสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขาชุมทองพร้อมด้วยชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดโมบายทีม) เป็นวิทยากรกระบวนการอบรมนักเรียน เพื่อฝึกทักษะชีวิตสร้างความตระหนักในการป้องกันยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,19:21   อ่าน 135 ครั้ง