ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนห้วยยอด และโรงเรียนบ้านเกาะลิบง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2563,22:03   อ่าน 111 ครั้ง