ภาพกิจกรรม
ร่วมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ผ่าน Google Meet โดย สพม.12 วันที่ 13 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,23:45   อ่าน 38 ครั้ง