ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา วันที่ 18 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,12:33   อ่าน 117 ครั้ง