สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77/2565 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 
        นางบังอร แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 12 ครั้ง