สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78/2565 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 
        เวลา 08.30 น. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู โดยมีนางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 12 ครั้ง