สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79/2565 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 
        เวลา 09.30 น. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นำโดย นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดพิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และให้กำลังใจคณะกรรมการสภานักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 14 ครั้ง