สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81/2565 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 
         เวลา 08.30-16.30 น. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 327 ครั้ง