สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 นางบังอร แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสเริ่มต้นศักราชใหม่ 2564 แก่หน่วยงานภายนอกและผู้นำชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และอวยพรปีใหม่แก่นักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกของปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านพบแต่ความสุข และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งปรารถนาทุกประการ 
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 39 ครั้ง