สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มอบหมายงานแต่ละรายวิชาผ่านทางสื่อออนไลน์และเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เช่น Facebook, Line, Youtube, Google Classroom, Google Meet, Google Form เป็นต้น โดยใช้ตารางเรียนปัจจุบัน ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2564 เป็นเวลา 15 วันตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 11/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 36 ครั้ง