สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่วมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ผ่านระบบ Video Conference โดยใช้โปรแกรม Google Meet โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 41 ครั้ง