สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2564
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูรายบุคคลแต่ละวัน ระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และให้รายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการในแต่ละวัน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 47 ครั้ง