สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2564
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประชุมคณะครูและบุคลากร ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน วันที่ 21 มกราคม 2564 หลังจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2564 (15 วัน) โดยคาบแรกแต่ละวิชาให้ครูทบทวน ซ่อมเสริม ให้กับนักเรียนในช่วงการสอนออนไลน์ก่อนที่จะต่อเนื้อหาใหม่และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเพิ่มจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การวัดอุณภูมิร่างกายคณะครูบุคลากรและนักเรียน การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วม เป็นต้น
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 49 ครั้ง