สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2564
วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564
        นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูและบุคลากร ต้อนรับนายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในการตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขอขอบพระคุณท่านไว้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 48 ครั้ง