สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 10.00 น. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ. ร่อนพิบูลย์) ณ ห้องประชุมรู้รัก สามัคคี ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ 
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 18 ครั้ง