สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
         เวลา 13.00 น. นางบังอร แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและให้คำแนะนำในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 16 ครั้ง