สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
          เวลา 15.50 น. นางบังอร แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวางแผนในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนป่า เนื่องมาจากต้นไม้หักโค่น จากเหตุวาตภัยและอุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากร และสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 20 ครั้ง