สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
          นางบังอร แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับพื้นที่และปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลมาปฏิบัติงานทำการขุดต้นไม้และตอไม้ พร้อมปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโรงเรียน ให้สวยงาม มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร ระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,10:40   อ่าน 5 ครั้ง