สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
          โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นำโดย นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทำให้อาคารเรียน ห้องเรียนและภูมิทัศน์ ของโรงเรียนสวยงาม น่าอยู่ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 44 ครั้ง