สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564
       เวลา 09.00 น. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา และครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ดำเนินการแจกหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 59 ครั้ง