สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564
          เวลา 09.00-12.00 น. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูและบุคลากร ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ตามปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมแจกหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 55 ครั้ง