สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
        เวลา 09.00 น. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูรายบุคคลแต่ละวัน ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ให้รายงานกลุ่มบริหารวิชาการในแต่ละวันและเสนอผู้บริหารทราบ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 49 ครั้ง