สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564
        นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา   
 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 58 ครั้ง