สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
        วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาและครูที่ปรึกษาติดตามดูแล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 79 คน รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกันโรคโควิด 19 โดยโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ณ ศาลาประชาคม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 26 ครั้ง