สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
        วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 16/2564 และจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 24 ครั้ง