สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
        วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมและเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนและการจัดการเนื้อหาห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom และ Google Form วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 20 ครั้ง