สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
         วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในการติดตามคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 23 ครั้ง