สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2565 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2565
วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 
        นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ตัวแทนคณะครูและบุคลากร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ นายถาวร  เวชจันทร์ นางวิมพ์วิภา  รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และนายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 828 ครั้ง