สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2565 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 
        เวลา 09.30 น. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันครู อำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2565 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร 
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 799 ครั้ง