สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2565 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2565
 วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565
        นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นางผานิต  ษรเดช และนางสาวประภาพร  วิคบำเพิง ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 53 ครั้ง