สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48/2565 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565
        นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 54 ครั้ง