สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2565 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 
        โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นำโดย นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 42 ครั้ง