สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2565 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2565
วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 
        โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นำโดย นางบังอร  แป้นคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 39 ครั้ง