สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2565 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2565
วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 
        เวลา 09.00-12.00 น. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่สถานศึกษาที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
 
 
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 43 ครั้ง